Általános célkitűzések


A Tudás Alapítvány (Foundation of Knowledge) 1994-ben alakult.

Célja: 

fiatal művészek és művészeti tárlatok, oktatók és kutatók, könyv- és lapkiadás segítése; kiadványok megjelentetése; tudományos és művészeti konferenciák szervezése; az európai népek kulturális kapcsolatainak ápolása; a magyar kultúra külföldi megjelenítése, patronálása; tehetséges diákok tanulmányainak támogatása.

A felsorolt általános célkitűzéseken belül külön hangsúlyt fektet az alábbiakra:

a gazdasági és agrárterületen dolgozó oktatók és kutatók, a gazdasági és agrárképzésben részt vevő főiskolai, egyetemi hallgatók, az agráriumban érintett gazdálkodók versenypozíciójának javítása: korszerű, versenyképes ökonómiai, mezőgazdasági, környezetvédelmi, vidékfejlesztési stb. ismeretek átadásán keresztül; természeti és a kulturális értékek megőrzése; kulturális értékek gyarapítása új művészeti alkotások (szobrok, képek, könyvek, színházi bemutatók, irodalmi, zenei stb. művek) létrehozásának támogatásával; történelmi hagyományok ápolása; a népi kultúra feltárásának, megőrzésének és elsajátításának előmozdítása; egészséges életmódra és életszemléletre nevelés.

PIC azonosító: 948376664

Szervezeti / intézményi azonosító: E10025093


Elérhetőség

Tudás Alapítvány
6800 Hódmezővásárhely, Holló utca 2.
E-mail: tudas@tudasalapitvany.hu
Telefon: +36 30 680 8275


Fotók

Volunteering Management Expedition (VolExpo)

Barcelos, 2019. november 18-22.

Impact of Social Media on the Dissemination of Erasmus+

Olmütz, 2020. február 16-21.

From Yesterday to Today – How History is Told?

Potsdam, 2020. február 11-13.

Csaba királyfi

Nagyvárad, 2020. január 18.

Traditional Settlements, Cultural Heritage and Sustainable Development

Igoumenitsa, 2017. március 5-9.

Részletes információk